Avatar

ระบบรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อ ฯ ชุมชน

สอบถามวิธีการบันทึกข้อมูล
02-241-9000 ต่อ 1107-1109, 081-174-3776
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการปกครอง
Avatar

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน